top of page

SJ-CAR OY tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU-laajuinen uusi tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018. Laki vaikuttaa siihen, miten EU-kansalaisia koskevia tietoja kerätään ja käsitellään yrityksissä sekä velvoittaa yritykset tiukempiin ja laajempiin tietosuojakäytäntöihin. Seuraavassa on yrityksemme SJ-CAR OY määritelmät ja periaatteet GDPR:n noudattamiseen. Pidämme tärkeänä, että tietosuoja-asiat hoidetaan yrityksessä hyvin. Pyrimme tässä, kuten muussakin toiminnassamme olemaan luotettava kumppani asiakkaillemme.

 

SJ-CAR oy ei pidä itsellään rekisteriä asiakkaistaan eikä tallenna tietoja omiin järjestelmiin. Rahoitusyhtiöt vastaavat sinne tallennetuista asiakastiedoista.

Sähköpostin välityksellä käytävät keskustelut poistetaan käytön jälkeen ja rahoitustarjouksia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan välittömästi käytön jälkeen jolloin ne tiedot jäävät vain rahoitusta tarjoavan yhtiön rekisteriin.

 

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

SJ-CAR OY

1. Rekisterin pitäjä

SJ-CAR OY, Malmikatu 14, 60320 Seinäjoki

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

SJ-CAR OY, Seppo Tuovinen, 0400996110

3. Tietojärjestelmän nimi

SJ-CAR oy asiakasrekisteri / tietopyynnöt rahoitushakemuksia koskien

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Rahoitushakemuksia koskevien tietopyyntöjen tarkoitus on kerätä kertaluontoisesti asiakkaan suostumuksella tiedot rahoitushakemusta varten. Tiedot poistetaan välittömästi niiden käytön jälkeen SJ-CAR oy:n sähköisestä järjestelmästä. Tiedot tallentuvat hakemuksen yhteydessä rahoitusta tarjoavan palveluntarjoajan rekisteriin ja niistä vastaa rahoitusyhtiö tämän jälkeen. Tietoja ei käytetä markkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on Wix

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan luovuttamat asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, yritys, y-tunnus / henkilötunnus, puhelinnumero, osoitetiedot, asumismuoto sekä työsuhde

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse antamat tiedot rahoitushakemusta varten sekä suostumus hakemuksen tekemiseen rahoitusyhtiön järjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Kävijäseuranta
Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa wix -ohjelmistoa.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

SJ-CAR OY ei pidä itsellään asiakasrekisteriä eikä tallenna tietoja omiin järjestelmiinsä. Tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Seinäjoki

Puurtajantie 18

60510 

SJ-Car Oy

Seinäjoki: +358 400996010

Laukaa: +358 400158596

Sähköposti: info@sjcar.fi

Y-tunnus: 2755676-2 

  • Instagram
  • Facebook

Laukaa

41340

bottom of page